Novidades no Espazo Abalar

Novidades no Espazo AbalarTerceira versión do espazo web.

Dende este luns hai novas funcionalidades na web do Espazo Abalar. Segundo informa a Consellería de Educación trátase de apartados dedicados a familias, profesorado e centros por medio das novas guías elaboradas para cada un destes ámbitos. A plataforma tamén abre canles en Facebook, Twitter e Youtube.

Os pais, nais e titores legais dos escolares van a poder seguir realizando as accións que xa viñan facendo ata agora, a través do “espazo Familias”. Con esta nova actualización, os responsables dos rapaces poderán realizar un seguimento máis exhaustivo da vida académica dos seus fillos: xustificar as faltas de asistencia e solicitar citas de titoría en liña, coñecer as incidencias máis relevantes e os avisos que afecten ao grupo ao que pertenzan a través de notificacións enviadas polos titores, a consulta do horario do alumnado, as faltas de conduta e as cualificacións de cursos académicos anteriores.

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*