Informe sobre a ampliación da idade pediátrica

Os profesionais reclaman unha análise profunda e os recursos necesarios, económicos e humanos, para a concreción das propostas.

O anunciado Plan Estratéxico de Infancia e Adolescencia 2013-2016 (II PENIA) contempla, entre outras propostas, unha posible ampliación da idade de asistencia pediátrica ata os 18 anos. A Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), recorda respecto diso que a día de hoxe existe un importante déficit de pediatras a nivel estatal, o que impide que todos os nenos poidan ver satisfeito o seu dereito a ser atendidos por profesionais con competencias específicas en pediatría, o cal debese ser unha prioridade para as administracións sanitarias. Deste xeito, subliñan que no actual contexto de crise económica, calquera decisión nese sentido debería recordar os recursos que conleva o seu despregue.

Desde a AEPAP, recordan que existen na actualidade a nivel estatal e internacional bos resultados en experiencias de atención pediátrica ata os 16 e 18 anos. En todo caso, advirten que a ampliación da idade pediátrica de xeito xeneralizado, debería ir precedida dunha análise específica de cada zona de saúde do que se derivarían propostas concretas que en todo caso deberán ir acompañadas dos recursos necesarios económicos e humanos para a súa concreción.

Destacan os profesionais que a pediatría de Atención Primaria (PAP) proporciona unha asistencia sanitaria eficiente e humanizada próxima ao neno e a súa familia, tendo en conta as características da súa contorna (familiar, escolar, social-cultural…), partindo dunha visión global da medicina na que o obxecto fundamental non é a enfermidade senón o neno en todas as súas etapas. Soluciona máis do 90 % das demandas de saúde desta poboación e está considerada como unha conquista social. O seu obxectivo é asegurar unha atención integral, poñendo especial énfase na prevención, a promoción da saúde e os autocuidados, a rehabilitación e os aspectos psicosociais, proporcionando unha atención de calidade; e promovendo cidadáns máis autónomos e menos dependentes do sistema sanitario. Así por exemplo, os pediatras presentan unha indicación máis adecuada de probas diagnósticas (radiografías etc.), derivan menos a outros especialistas, sendo máis resolutivos e fan máis actividades de prevención/promoción. Ademais, a poboación infantil atendida por pediatras presentaba porcentaxes de vacinación superiores aos dos médicos xeralistas en todos os estudos que avaliaron este resultado.

O informe completo na web da AEPAP: Informe AEPAP sobre posible ampliación de edad pediátrica (.pdf)

Anexo estatístico sobre pediatría

COMPARTIR

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*