Día Europeo das Linguas

dia-europeo-de-las-lenguasUnha xornada para recordar que a diversidade lingüística é unha ferramenta decisiva para conseguir unha maior comprensión intercultural.

O Día Europeo das Linguas é unha iniciativa do Consello de Europa. Desde 2001 celébrase cada 26 de setembro nos 47 estados membros do Consello. Unha oportunidade para animar a máis de 800 millóns de europeos a aprender idiomas, dentro e fóra da escola e, precisamente, cunha atención especial ás aulas como oportunidade para introducir esta conmemoración nas escolas.

A fértil herdanza cultural europea e as oportunidades para o diálogo intercultural son elementos clave nesta xornada de promoción do plurilingüismo en toda Europa. Por todo o continente multiplícanse os eventos: actividades para e con nenos, programas de televisión e radio, cursos de lingua e conferencias.

Europa é rica en linguas: existen máis de 200 linguas europeas e moitas máis faladas por cidadáns cuxa familia provén doutros continentes. Este é un importante recurso que debe ser recoñecido, utilizado e valorado.

Xa que logo, os obxectivos xerais do Día Europeo das Linguas son:

1. Destacar a importancia da aprendizaxe de linguas e diversificar a variedade de linguas que se aprenden co obxectivo de incrementar o plurilingüismo e a comunicación intercultural.

2. Promover a riqueza da diversidade lingüística e cultural de Europa, que debemos preservar e potenciar.

3. Promover a aprendizaxe permanente de linguas tanto dentro como fóra da escola, xa sexa co propósito de realizar estudos, intercambios, por necesidades profesionais, mobilidade ou pracer.

Na web oficial conmemorativa hai un amplo catálogo de xogos e actividades, especialmente para o alumnado: http://edl.ecml.at/LanguageFun/tabid/1516/language/en-GB/Default.aspx

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*