Facendo un planeta máis verde desde o xardín de infancia

Un estudo analiza o potencial de redución do impacto ambiental nas aulas de infantil.

cativos4A mellora ambiental dos servizos é especialmente importante no noso país e en Europa dada a relevancia que este sector ten directa ou indirectamente na economía e a sociedade. Con todo, ata agora non se estudou, desde un punto de vista ambiental, algúns servizos educacionais básicos. É o caso das garderías, que requiren recursos e xeran residuos significativos derivados das necesidades dos nenos.

Un estudo realizado por investigadores do Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) baseouse en garderías públicas, das que se esperarían uns estándares ambientais altos tendo en conta que son edificios públicos e que os seus usuarios atópase nunha etapa temperá da súa educación.

Seleccionáronse 12 garderías públicas pertencentes á Axenda 21 Escolar de Barcelona cidade (actual programa Escolas + Sustentables). O obxectivo do estudo era realizar unha análise do perfil ambiental do sector considerando os vectores de enerxía, auga e transporte.

A metodoloxía aplicada incluíu a caracterización do sistema da gardería e a cuantificación dos impactos dos diferentes fluxos en termos de contribución ao quecemento global e consumo de auga. Os datos necesarios obtivéronse a través das facturas dos centros e realizáronse enquisas para determinar a proporción de uso dos medios de transporte por parte dos usuarios.

Impactos relevantes e mellorables

Os resultados, que fan referencia ao ano 2011, mostran que os impactos ambientais das garderías son relevantes e, por tanto, é necesario fomentar medidas para a redución dos devanditos impactos. Un neno nunha gardería consome cada día lectivo uns 5 kWh de enerxía (electricidade e gas) e uns 67 litros de auga potable. En termos de contribución ao quecemento global, un neno xera uns 420 kg equivalentes de CO2 cada curso.

A orixe destes impactos son os consumos xerados nas escolas como o alumeamento, a climatización, os aseos, a cociña ou a rega de zonas axardinadas. Tamén se constatou unha maior eficiencia enerxética naqueles centros que contan con dispositivos para o aforro enerxético, como as lámpadas de baixo consumo ou as placas solares fotovoltaicas.

Dado que se observan diferenzas significativas entre os impactos e entre as escolas, os investigadores consideran que hai unha marxe de mellora a curto prazo. Con todo, sinalan o feito de que as escolas analizadas teñen uns estándares ambientais altos, dado que pertencen á Axenda 21 Escolar de Barcelona.

Cabe destacar a influencia do medio de transporte utilizado para levar aos pequenos ata a escola. Neste sentido, o uso de vehículo privado é minoritario, representando un 20% do total. Con todo, o 70% das emisións de dióxido de carbono xeradas polo transporte proveñen do uso destes vehículos privados.

Finalmente, conclúen que as garderías teñen un gran potencial para a redución dos impactos ambientais, así como para a promoción de boas prácticas ambientais entre os nenos.

Fonte: UAB

O estudo: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12053-015-9403-x

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*