Ciencia que conta

ciencia-que-contaCiencia Que Conta é un concurso de relatos curtos relacionados coa ciencia.

En xeral trátase de relatar poñendo en valor a importancia da I+D+i no desenvolvemento económico e benestar dunha sociedade –nomeadamente a galega- e un maior recoñecemento social destas actividades, así como un achegamento ao traballo científico e ás profesións de científicos e tecnólogos.

1. Participantes.

A convocatoria vai dirixida ao alumnado de Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria e público en xeral. A participación neste concurso supón a aceptación de todas as súas bases. As obras serán de autoría individual ou cun máximo de dous autores, tendo en todo caso un único premio ao relato.

2. Presentación dos traballos.

Os traballos presentados deben ser orixinais, inéditos e escritos en língua galega. A extensión máxima será de 800 palabras (aproximadamente tres follas DIN A4). Os traballos enviaranse exclusivamente ao seguinte enderezo:
http://www.cienciaqueconta.com/participa

Indicaranse os datos persoais do autor ou autora (nome e apelidos, data de nacemento, enderezo, teléfono e estudos que cursa) e do seu centro de ensino (nome, enderezo e teléfono), de ser o caso. Nun arquivo adxunto irá o relato, encabezado polo título e o pseudónimo, sen datos persoais, en formato .doc ou .odt. Só se aceptará un relato por autor ou autora. Desde a organización enviarase de volta un correo electrónico confirmando a recepción do relato.

Para calquera aclaración poden dirixirse a contacto@cienciaqueconta.com

3. Prazos.

O prazo de recepción dos traballos remata o 1 de abril de 2016. As resolucións do Xurado publicaranse na web http://www.cienciaqueconta.com/

Comunicarase por correo electrónico aos gañadores ou a través do seu centro de ensino.

A entrega de premios farase nun acto público.

4. Categorías.

a) Alumnado de Educación Primaria.
b) Alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.
c) Alumnado de Bacharelato e Ciclos de FP.
d) Público en xeral.

5. Tema dos traballos.

Non pretenden ser relatos de ciencia ficción nin artigos sobre ciencia nin meras descricións. Procúrase que –en función da idade– se desenvolva un relato curto ou conto a partir dun aspecto científico puntual ou da observación dalgún fenómeno ou experimento simple. Valorarase sobre todo a calidade do traballo e o acerto no contido científico. Os temas a desenvolver nos relatos poderían ter como punto de partida:

Historias de Ciencia: como se inventou algo, como se solucionou algún problema que había na sociedade utilizando a ciencia, un descubrimento, etc.
Traballo no laboratorio ou científico: cousas que pasan nun laboratorio, no traballo dun científico ou científica, nas exploracións da natureza, etc.
Experiencias: ficcións arredor de experiencias simples (ou caseiras), observacións da nosa vida cotiá (na rúa, na cociña, na praia, na festa, nas atraccións de feira, etc.).
Científicos e científicas: baseado en algún persoeiro científico, algún detalle da súa vida, algunha anécdota, como fixo algún descubrimento, como se lle ocurriu ou elaborou algunha teoría ou lei. Non debe ser unha mera descrición da súa vida. Valoraranse relatos que inclúan mulleres como protagonistas ou arredor de historias de mulleres.
Na web: http://www.cienciaqueconta.com pódense ler as publicacións resultantes dos concursos anteriores.

6. Comité Organizador e Xurado.

O Comité Organizador está formado polos membros do Grupo DIVULGATIA, da Universidade de Vigo.

O Xurado, nomeado polo Comité Organizador, estará formado por persoas relevantes no campo da divulgación científica, o xornalismo, a literatura ou o ensino das ciencias. As resolucións do Xurado serán inapelábeis.

A presentación das candidaturas supón a conformidade dos participantes coas bases. Calquera cuestión non recollida nelas será resolta a discreción da organización. Os participantes comprométense a xustificar a veracidade dos datos que faciliten sobre as candidaturas presentadas.

7. Premios.

Para cada categoría haberá tres premios:

Primeiro Premio:

Diploma acreditativo.

Smart watch.

Segundo Premio:

Diploma acreditativo.

Libros, xogos ou material relacionado coa ciencia adaptados á sua idade.

Terceiro Premio:

Diploma acreditativo.

Libros, xogos ou material relacionado coa ciencia adaptados á sua idade.

Nas categorías de Educación Primaria e Secundaria poderá haber ademais dous accésits. Os premios poderán declararse desertos.

Os premiados menores de idade deberán acudir a recoller o premio acompañados do seu pai, nai ou titor legal ou cunha autorización expresa destes.

A organización declina cualquer responsabilidade sobre conflitos de propiedade ou cesións de dereitos relativos as candidaturas.

 

Máis información e bases do certame completas

COMPARTIR

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*