Xornadas sobre coeducación rural e diversidades

xornadas-coeducacionActividade de Nova Escola Galega. Datas: 24, 25, 26 e 27 de maio.

Xornadas sobre coeducación rural e diversidades: Construíndo igualdade nas nosas aldeas

Estruturadas en base a catro bloques temáticos:

  • Martes 24.- Diversidades afectivas, familiares, sexuais e amatorias: o noso corpo, o noso territorio.
  • Mércores 25.- Máis alá da coeducación urbana: o ecofeminismo entra nas aulas.
  • Xoves 26.- Violencias baseadas no Xénero (VBX) e violencias identitarias: machismo, LGTBIQfobia e ruralfobia.
  • Venres 27.- Novas propostas teórico-prácticas para dinamizar a pedagoxía emancipatoria no rural.

Obxectivos

  • Coñecer a importancia do xénero, as estéticas, a orientación sexual e a identidade de xénero na dimensión individual, grupal e comunitaria, así como abordar a resiliencia identitaria, a expresión de afectos e a xestión amatoria no desenvolvemento persoal e colectivo das mulleres e persoas LGTBI do rural.
  • Profundar nas diferentes formas de violencia de xénero e de bullying LGTBIQfóbico, así como nas sucesivas formas de colonizar e agredir o medio rural.
  • Asumir estratexias prácticas para aplicar os feminismos na realidade educativa da vida rural dende unha óptica freireana.
  • Afondar nos procesos de vulnerabilización, estigmatización e cousificación da diversidade afectivosexual nas contornas rurais.
  • Comprender as vantaxes e beneficios da praxe coeducativa dende un enfoque emancipatorio, intercultural e non urbanita.
  • Metodoloxía didáctica

Esta acción formativa baséase na aprendizaxe cooperativa. A metodoloxía didáctica proposta busca a participación activa en base á problematización de casos e á deconstrución de posicionamentos previos. Para esta tarefa farase uso de técnicas educativas colaborativas como son o videoforum, os grupos de discusión e role-playing; ademais, xeraranse mapas conceptuais e brainstorming buscando en todo momento a creatividade colectiva. Nos catro bloques temáticos expostos mesturarase o formato palestra-debate con diversos obradoiros.

Lugar de celebración
Santiago de Compostela
Edificio administrativo CERSIA (Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n, San Lázaro)

Máis información e inscrición
http://www.nova-escola-galega.org/WebDefault.aspx?MenuInd=1&MenuId=367&Lng=gl-ES&tl=0

COMPARTIR

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*