Educación e contexto social son claves para a corresponsabilidade no fogar

Educación e contexto social son claves para a corresponsabilidade no fogarUnha investigación analiza un dos ámbitos onde a desigualdade de xénero é máis acusada: o das tarefas domésticas.

O feito de compartiren os membros da parella a crenza nunha relación igualitaria, así como a preexistencia de contextos sociais que empoderen as mulleres, son ambos os dous, factores que favorecen a corresponsabilidade nas tarefas do fogar. Ambas as dúas claves, estreitamente vencelladas á educación, indícanse entre outros factores nun estudo publicado en Community, Work & Family, onde se tratou de identificar os principais elementos que distinguen a este tipo de prácticas encamiñadas a reverter o xénero. Entre outras cousas, a análise permitiu coñecer como interactúan entre si os distintos factores.

As mulleres tradicionalmente soportaron esta carga nos modelos familiares de concepción tradicional e, se ben ese modelo mantense moi presente na sociedade actual, cada vez aumenta máis o número de parellas que apostar conxuntamente por desmontar esa división sexual no que respecta aos labores do fogar. Para os científicos, estas prácticas sociais son interesantes na medida en que poden botar luz sobre os mecanismos que contribúen a superar a desigualdade de xénero.

Outro factor clave: os recursos materiais

Crese que os recursos materiais e inmateriais dispoñibles e a actitude de xénero inflúen no mesmo sentido, pero descoñécese en que grao o fan e como se configuran entre si estes elementos. Para pescudalo, un equipo de investigadoras das universidades Pompeu Fabra, Pablo de Olavide, a Universidade Pública de Navarra, a UNED e o CSIC entrevistou 68 parellas dentro dun proxecto máis amplo. As parellas procedían de distintos contextos socio-económicos, contaban con dous ingresos e esperaban o seu primeiro fillo. As entrevistas foron realizadas en primeiro lugar a cada membro por separado, e posteriormente fíxose de maneira conxunta. Deste xeito recolleron información relativa ao nivel de estudo, ao tipo de traballo, ao tempo libre ou á familia de cada un, pero tamén á historia da parella ou aos cambios de hábitos que se produciron desde que viven xuntos.

Para a análise sobre as tarefas domésticas seleccionáronse 28 parellas, aquelas que conviñan en que polo menos un 40% dos labores do fogar levábao a cabo o home. “Atopamos que os homes e mulleres en todas as parellas argumentaban que a repartición tiña que ser equitativa, pero se o home se resistía na práctica, p.ex. poñendo en dúbida os estándares de orde e limpeza dela, entón a muller tiña que ter recursos relativos iguais ou maiores aos del para conseguir unha repartición equilibrada”, explica Teresa Jurado, co-autora da publicación: “En cambio, cando había un maior acordo sobre os estándares concretos, os recursos relativos ou o tempo que o emprego deixaba a cada cal podían inclinarse a favor dela ou del, sen que isto fose impedimento para unha repartición corresponsable das tarefas”. Con todo, na maioría das parellas analizadas a muller tiña os mesmos recursos ou máis que o home, xa fose en canto a estabilidade laboral, nivel de ingresos, titularidade da vivenda ou apoio en redes sociais.

Fonte: UNED
Referencia bibliográfica:
Marta Domínguez-Folgueras, Teresa Jurado-Guerrero, Carmen Botía-Morillas, Patricia Amigot-Leache. ´The house belongs to both`: undoing the gendered division of housework. Community, Work & Family, 2016. Proxecto de investigación: TransParent. Decisións de emprego e familia na transición ao primeiro fillo en Europa

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*