Concurso-Exposición Letras Galegas 2018

O prazo para a presentación de traballos remata o 22 de xaneiro de 2018.

O Portal da Lingua Galega e mais o Portal Educativo da Xunta de Galicia veñen de publicar a nova convocatoria do Concurso-Exposición Letras Galegas, co obxectivo de potenciar o coñecemento do autor ou autora homenaxeada o 17 de maio, da situación sociolingüística que lle tocou vivir e, en xeral, da súa época histórica.

Os centros educativos participantes neste certame da Secretaría Xeral de Política Lingüística teñen de prazo ata o 22 de xaneiro de 2018 para presentaren unha exposición que recolla estes aspectos da obra de María Victoria Moreno Márquez, a quen a Real Academia Galega distingue coas Letras Galegas do próximo ano.

Difusión entre a comunidade educativa

Os proxectos gañadores difundiranse no Portal da Lingua Galega e serán distribuídos por máis de 2000 puntos de interese: centros educativos, lectorados da Rede de Centros de Estudos Galegos, entidades da Rede de Dinamización Lingüística, centros da emigración ou bibliotecas, entre outras.

Os colexios e institutos participantes na súa elaboración recibirán un premio en metálico por importe de 2000 € e o profesorado obterá, por segundo ano, un certificado de premio de innovación educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado, ou 30 no caso do coordinador ou coordinadora do proxecto gañador.

Categorías e equipos

A convocatoria do Concurso-Exposición Letras Galegas 2017 está dirixida a todos os centros docentes de ensino público non universitario dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que poderán concursar na categoría que lles corresponda entre as dúas que se establecen: categoría A para infantil e primaria e categoría B para educación secundaria e bacharelato, formación profesional e restantes centros de ensinanzas especiais. Os centros educativos en que se imparta infantil, primaria e secundaria poderán concursar en ambas as categorías.

Os colexios e institutos deberán formar equipos integrados por un máximo de 10 docentes de diferentes áreas que colaboren activamente e fomenten a participación do alumnado na elaboración do traballo.

As exposicións que se presenten ao certame deberán constar de 10 carteis orixinais e inéditos de 70×50 cm acompañados dunha guía con actividades que orienten a observación da mostra e fomenten o labor de investigación do alumnado. A técnica que se empregue nos devanditos carteis será libre e estes poderán ser presentados a cor. Toda a información en www.lingua.gal.

Aquí o material gañador do ano pasado: Carlos Casares, un escritor desta Galaxia

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*