Educación anuncia 2.064 prazas de docentes en 35 especialidades

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, representada polo director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, presentou este martes á mesa sectorial do ensino non universitario a proposta de oferta pública de emprego para o ano 2019. En total serán 2.064 prazas en 35 especialidades diferentes,

Desde a consellería destacan que se trataría da oferta máis ampla na última década e que permitirá avanzar na redución da taxa de interinidade, logo de incrementar as prazas inicialmente previstas atendendo ás peticións da Comisión de Seguimento do Acordo de Estabilización de Emprego.

Por outro lado, salientan a novidade da oferta de prazas para profesores de ensino secundario na especialidade de Portugués, no marco do compromiso co desenvolvemento da Lei Valentín Paz-Andrade.

Logo da convocatoria formal no Diario Oficial de Galicia que se producirá neste primeiro trimestre do ano, as probas terán lugar unha vez remate o curso escolar.

A distribución de prazas por especialidades é a seguinte:

CORPO DE PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO 

Especialidade

Prazas

Filosofía

25

Lingua
Castelá e Literatura

55

Xeografía
e Historia

55

Matemáticas

120

Física
e Química

30

Bioloxía
e Xeoloxía

35

Francés

55

Inglés

40

Portugués

4

Educación
Física

40

Tecnoloxía

45

Lingua
Galega e Literatura

60

Economía

65

Administración
de Empresas

50

Formación
e Orientación Laboral

60

Informática

30

Organización
e Procesos de Mantemento de Vehículos

20

Organización
e Proxectos de Fabricación Mecánica

15

Procesos
na Industria Alimentaria

15

Sistemas
Electrónicos

15

Total

834

ACCESO AO CORPO DE PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO (A2-A1)

Especialidade

Prazas

Filosofía

8

Lingua
Castelá e Literatura

18

Xeografía
e Historia

18

Matemáticas

40

Física
e Química

10

Bioloxía
e Xeoloxía

12

Francés

18

Inglés

13

Educación
Física

13

Tecnoloxía

15

Lingua
Galega e Literatura

20

Economía

22

Administración
de Empresas

17

Formación
e Orientación Laboral

20

Informática

10

Organización
e Procesos de Mantemento de Vehículos

7

Organización
e Proxectos de Fabricación Mecánica

5

Procesos
na Industria Alimentaria

5

Sistemas
Electrónicos

5

Total

276

CORPO DE PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Especialidade

Prazas

Instalacións
Electrotécnicas

30

Mantemento
de Vehículos

30

Mecanizado
e mantemento de Máquinas

18

Peiteado

15

Procesos
de Xestión Administrativa

45

Total

138

CORPO DE PROFESORADO DE ESCOLAS DE IDIOMAS

Especialidade

Prazas

Inglés

30

Total

30

CORPO DE PROFESORADO DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

Especialidade

Prazas

Piano

8

Linguaxe
Musical

8

Total

16

CORPO DE MESTRES

Especialidade

Prazas

Educación
Infantil

135

Lingua
Estranxeira: Inglés

65

Lingua
Estranxeira: Francés

70

Educación
Física

40

Música

55

Pedagoxía
Terapéutica

125

Audición
e Linguaxe

100

Primaria

180

Total

770

COMPARTIR

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*