Manifesto #DíaMundialAutismo 2018

Este 2 de abril é o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo

Manifesto do movemento asociativo do Autismo en Europa e España con motivo da celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo

En marzo de 2017 cumpríronse dez anos desde a firma da Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidades ( CDPD) e o seu Protocolo Facultativo. Con todo, a pesar de que foi ratificada pola Unión Europea e case todos os Estados Membros, a súa aplicación é insuficiente en moitas áreas.

Con motivo do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo (2 de abril), o movemento asociativo do Autismo en Europa e España chaman aos responsables políticos da Unión Europea a adquirir un compromiso firme na eliminación das moitas barreiras que aínda impiden ás persoas con Trastornos do Espectro do Autismo ( TEA) a gozar dos seus plenos dereitos.

A campaña de sensibilización deste ano céntrase especialmente na accesibilidade, levando o título “Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”.

O autismo afecta a unha de cada cen persoas, o que significa que en Europa hai actualmente ao redor de cinco millóns de persoas con Trastornos do Espectro do Autismo, 450 mil en España. A pesar de que a concienciación sobre que é o autismo está a crecer, moitas persoas con TEA e as súas familias consideran que non se termina de comprender.

É crucial que, tanto os responsables políticos de toda Europa así como a sociedade no seu conxunto, logremos unha mellor comprensión do autismo e actuemos na eliminación das barreiras que impiden a plena inclusión e participación das persoas con autismo.

Para fomentar unha sociedade accesible e inclusiva para todos, o movemento asociativo do autismo insta os responsables políticos a:

1. Adoptar unha Lei Europea de Accesibilidade firme e eficaz na que se aborden as necesidades das persoas con Trastornos do Espectro do Autismo.

En consonancia coas obrigacións establecidas pola Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade ( CDPD), o 2 de decembro de 2015 a Comisión Europea fixo pública unha proposta sobre unha Lei Europea de Accesibilidade. Unha vez que se aprobe dita proposta, esta debe dirixirnos cara a criterios comúns en accesibilidade que abarquen determinados produtos e servizos en toda a Unión Europea, facéndoos accesibles para os cidadáns da UE con discapacidade.

O movemento asociativo do autismo en Europa fai un chamamento aos responsables políticos da Unión Europea e aos Estados Membros para que garantan que se adopte unha Lei de Accesibilidade forte e eficaz, seguindo as recomendacións do movemento de persoas con discapacidade. Isto resulta esencial para conseguir un impacto real nas vidas de millóns de persoas con discapacidade en toda a Unión Europea. A Lei debería incluír un amplo conxunto de requisitos en accesibilidade, así como a abordaxe da gama de necesidades cognitivas e sensoriais das persoas con TEA.

2. Traballar xunto ao movemento asociativo do autismo para identificar e eliminar as barreiras específicas ás que se enfrontan as persoas con TEA.

Con esta campaña pretendemos destacar as barreiras específicas ás que fan fronte as persoas con autismo. Para poder responder as súas necesidades en canto a accesibilidade, é esencial consultar e cooperar coas persoas con autismo e coas súas familias, obtendo así un adecuado entendemento das súas experiencias e fomentando solucións innovadoras.

Por exemplo, para promover o acceso ao mercado de traballo, pódense facer axustes para adaptar procedementos de contratación e estruturas de traballo inaccesibles, permitindo que as persoas con TEA incorpórense ao mundo laboral e, á súa vez, permitan a quen contrata beneficiarse das súas habilidades e talentos.

Instamos os responsables políticos, aos profesionais, aos líderes empresariais e á sociedade en xeral a que consulten e colaboren coas persoas con TEA e coas súas entidades representativas para crear unha sociedade máis acolledora en todos os ámbitos da vida, asegurando o cumprimento da Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidades.

Federación Autismo Galicia

Confederación Autismo España

COMPARTIR

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*